logo
logo
Bygg - och anläggningsmätning Gruvmätning 3D-skanning Kartläggning Konsulttjänster
Vad vi gör Mer
Vi är proffs med mångårig erfarenhet från Sverige och Tjeckien. Vi är inte rädda för mörker, fukt, polarnätter, eller stränga lagar och förordningar. Vi inser vårt ansvar samtidigt som vi vågar oss på riktigt stora och komplexa projekt, eftersom vi har utbildning, erfarenhet och högkvalitativ utrustning. Och om vi behöver samråd inom närliggande områden har vi kontakter att rådfråga.
Stomnät+
Geodetiskt stomnät

Vi bygger geodetiska stomnät åt er med den kvalitet som krävs enligt kraven på precision och stabilitet. Innan vi påbörjar arbetet modellerar vi distributionskaraktäristiken för precision och konfigurationspunkter, samt föreslår optimal mätteknik. Vi kommer sedan att mäta nätet med hjälp av korrekt utvalda instrument, justera och noggrant analysera data. Liksom de flesta viktiga tekniska insatser kräver det geodetiska nätet kontroll och underhåll, vilket vi också gärna säkerställer.

Utsättning+
Utsättning

Utsättning är en integrerad del av uppförandet av varje byggnad från ett familjehus till en trafiktunnel. Vi erbjuder komplexa tjänster från förslag och analys av precision, via eget utsättningsarbete till kontrollverksamhet. Från markarbeten, via grundläggningsarbete, betongkonstruktioner till stålkonstruktioner eller användande av maskinutrustning, allt med utrustning och förfarande som lämpar sig för den aktuella typen av arbete.

Inmätning och lägeskontroll+
Inmätning och lägeskontroll

Vi genomför beräkning av objekt och deras georeferering för ett brett spektrum av ändamål som:

den geodetiska delen av dokumentationen för den faktiska konstruktionen av byggnader och konstruktions-och anläggningsinfrastruktur, samt objektens certifiering
omvända ingenjörslösningar
mätning och beräkning av geometriska parametrar för kranbanor
utarbetande av projektdokument
byggteknisk dokumentation, bestämning av golvytor
oberoende kontrollberäkning vid viktiga projekt
speciallösningar enligt kundens önskemål
beroende på kundens önskemål erbjuder vi även beräkningar med 3D-laserskanner med HDR-färginformation. Detta skapar en tredimensionell fotorealistisk modell i form av ett punktmoln som vi sedan kan vektorisera.
Volymberäkning+
Volymberäkning

För att bestämma volymerna använder vi oss av olika mättekniker från geodetisk GPS, genom totalstationen till precis och detaljerad datainsamling med laserscanner. Vi väljer metoden utifrån markytans typ, arbetets omfattning, intresseområdets storlek och form samt kundens krav på precision.

Rörelse+
Rörelse mätning

Regelbunden mätning av rörelse och deformationer är en integrerad del av stora byggnadsarbeten på och under markytan. I samverkan med geotekniska övervakningsprojekt ger vi ett förslag till mätteknik, datainsamling, analys och slutgiltig utvärdering.

Toppkvalitet är i vår bransch ofta inte synlig vid första anblicken. I den döljer sig analysen av indataparametrar och rätt val av mätteknik samtidigt som alla krav på noggrannhet och säkerhet bibehålls.
67°52'

67°52 ́ är latituden för den nordligaste geodetiska punkt som vi stabiliserat
Stomnät+ Utsättning+ Inmätning och lägeskontroll+ Volymberäkning+ Rörelse+ Förfrågankeyboard_arrow_right

Vad vi gör

Geodetiskt stomnät

Vi bygger geodetiska stomnät åt er med den kvalitet som krävs enligt kraven på precision och stabilitet. Innan vi påbörjar arbetet modellerar vi distributionskaraktäristiken för precision och konfigurationspunkter, samt föreslår optimal mätteknik. Vi kommer sedan att mäta nätet med hjälp av korrekt utvalda instrument, justera och noggrant analysera data. Liksom de flesta viktiga tekniska insatser kräver det geodetiska nätet kontroll och underhåll, vilket vi också gärna säkerställer.

Förverkligande
clear
Utsättning

Utsättning är en integrerad del av uppförandet av varje byggnad från ett familjehus till en trafiktunnel. Vi erbjuder komplexa tjänster från förslag och analys av precision, via eget utsättningsarbete till kontrollverksamhet. Från markarbeten, via grundläggningsarbete, betongkonstruktioner till stålkonstruktioner eller användande av maskinutrustning, allt med utrustning och förfarande som lämpar sig för den aktuella typen av arbete.

Förverkligande
clear
Inmätning och lägeskontroll

Vi genomför beräkning av objekt och deras georeferering för ett brett spektrum av ändamål som:

den geodetiska delen av dokumentationen för den faktiska konstruktionen av byggnader och konstruktions-och anläggningsinfrastruktur, samt objektens certifiering
omvända ingenjörslösningar
mätning och beräkning av geometriska parametrar för kranbanor
utarbetande av projektdokument
byggteknisk dokumentation, bestämning av golvytor
oberoende kontrollberäkning vid viktiga projekt
speciallösningar enligt kundens önskemål
beroende på kundens önskemål erbjuder vi även beräkningar med 3D-laserskanner med HDR-färginformation. Detta skapar en tredimensionell fotorealistisk modell i form av ett punktmoln som vi sedan kan vektorisera.
Förverkligande
clear
Volymberäkning

För att bestämma volymerna använder vi oss av olika mättekniker från geodetisk GPS, genom totalstationen till precis och detaljerad datainsamling med laserscanner. Vi väljer metoden utifrån markytans typ, arbetets omfattning, intresseområdets storlek och form samt kundens krav på precision.

Förverkligande
clear
Rörelse mätning

Regelbunden mätning av rörelse och deformationer är en integrerad del av stora byggnadsarbeten på och under markytan. I samverkan med geotekniska övervakningsprojekt ger vi ett förslag till mätteknik, datainsamling, analys och slutgiltig utvärdering.

Förverkligande
clear
Genomförandet av projekt för konstruktioner av byggnader ovan jord, transporter, vattenförvaltning och industriella konstruktioner kräver tekniska geodesitjänster från projektets förberedelsefas via själva konstruktionen till överlämnandet av byggnaden till investeraren. Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter till er och erbjuda våra tjänster från byggandet av stomnät, via komplexa geodetiska stöd vid förverkligandet av den geodetiska delen av dokumentationen för den faktiska konstruktionen av byggnaden.

Toppkvalitet är i vår bransch ofta inte synlig vid första anblicken. I den döljer sig analysen av indataparametrar och rätt val av mätteknik samtidigt som alla krav på noggrannhet och säkerhet bibehålls.
67°52'

67°52 ́ är latituden för den nordligaste geodetiska punkt som vi stabiliserat
Referens
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Projekt
2015-2019
Kiruna, Sverige
Renovering av gruvschakt LKAB
2016-2019
Stockholm, Sverige
Tunnelförbifart/Skärholmen/Stockholm
2016-2019
Lund, Sverige
Konstruktion av linjära partikelacceleratorer
2015-2019
LKAB Kiruna, Sverige
Installation av maskiner som en del av renovering av gruvutrustning
2014-2018
Kiruna och Malmberget
Långsiktigt projekt för borrning av ventilationsschakt
2017-2018
Malmberget, Sverige
Projekt för att utvidga gruvorter och transportvägar under jord
2017-2018
Boliden, Sverige
Rekonstruktion av gruvschakt
2018
Aitik, Sverige
Konstruktion av teknologisk utrustning för bearbetning av malm
2018
Boliden, Sverige
Byggande av trafiktunnlar i Renström och Kristineberg
2016-2018
Svappavaara, Sverige
Stöd för kortsiktig gruvplanering/ytgruvan Leveäniemi
2015-2017
Kiruna, Sverige
Öppnandet av den nya gruvnivån i järnmalmsgruvan LKAB Kiruna
2015-2016
Stockholm, Sverige
Byggandet av shoppingcentret Mall of Scandinavia i Stockholm
2016
Mertainen, Sverige
Byggande av primärkross för bearbetning av järnmalm
2016
Martainen - Svappavaara, Sverige
Ombyggnad och utbyggnad av väg E10 på vägsträckan Svappavaara-Mertainen
2015
Vassijaure, Sverige
Byggandet av snöskyddsbarriärer för järnvägen Kiruna-Narvik
2015
Kiruna, Sverige
Byggande av daghemmet Bergkristallen, Kiruna
2015
Kiruna, Sverige
Renovering av trafikkommunikationer och byggande av anläggningsinfrastruktur/Malmvägen
2014
Kiruna och Malmberget
Långsiktigt projekt för mediaborrning
See all
Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT