logo
logo
Bygg - och anläggningsmätning Gruvmätning 3D-skanning Kartläggning Konsulttjänster
Vad vi gör Mer
Vi är proffs med mångårig erfarenhet från Sverige och Tjeckien. Vi är inte rädda för mörker, fukt, polarnätter, eller stränga lagar och förordningar. Vi inser vårt ansvar samtidigt som vi vågar oss på riktigt stora och komplexa projekt, eftersom vi har utbildning, erfarenhet och högkvalitativ utrustning. Och om vi behöver samråd inom närliggande områden har vi kontakter att rådfråga.
Geodetiskt stomnät+
Skapande och underhåll av stomnät under marken och på markytan

Vi erbjuder komplexa lösningar för stomnät.

Stabilisering
vi väljer kvaliteten på stabiliseringspunkter med hänsyn till nätets syfte, erforderlig noggrannhet och kundernas önskemål
Analys
i projektets inledningsfas analyserar vi kraven på precision och baserat på den matematiska modellen föreslår vi korrekt mätteknik
Beräkning
vi utför en komplett beräkning och anpassning av geodetiska nätverk och analys av den uppnådda kvaliteten. I underjordiska utrymmen tillhandahåller vi anslutnings- och orienteringsmätningar, mätningar i gruvorter och djupmätningar. Vid behov tillhandahåller vi även gyroskopisk bestämning av riktning.
Underhåll och kontroll
Precis som alla tekniska arbeten kräver punktfält underhåll och kontroll. Vi kommer att föreslå och utföra detta arbete för dig så att det alltid har önskad stabilitet och precision.
Utsättning och borrnavigering+
Utsättning och borrnavigering
3D position läge
vi säkerställer utsättning av 3D position läge för gruvarbete och arbete som utförs med hjälp av gruvmetoder.
Detaljerad utsättning för gruvor
vi utför utsättningsarbete för era objekt på markytor och gruvdjup i alla stadier av gruvans utveckling. På samma sätt är det med vår specialisering geodetiskt arbete på arbeten som utförs med hjälp av gruvmetoder som trafiktunnlar, kollektorer, underjordiska förråd, markarbeten i större skala.
Geometrisk ledning av tunnel arbete
vi har lång erfarenhet speciellt med borra-och-sprängmetoden. Vi tillhandahåller direkt utsättning av totalstationer, förberedelse av data för halvautomatisk navigering av borriggar eller navigering med fast laser. Vi har under längre tid arbetat med systemet Atlas Copco/Epirock
Etablering av borriggar
vi erbjuder inställning av maskiner och navigation för borrning av prospektering-, media- och specialproduktionsborrning inklusive raiseboring.
Lägeskontroll+
Lägeskontroll

Den geodetiska delen av dokumentationen av det faktiska genomförandet är en viktig del av det slutliga överlämnandet. Det är ofta grunden för ytterligare tekniska lösningar under drift, underhåll, planering eller riskbedömningar. Naturligtvis erbjuder vi också denna tjänst, ofta i samband med stomnät och skapandet av punktfält.

Kontrollmätning +
Kontroll- och rörelse mätning

Vi utför övervakning av förändringar och deformationer med hjälp av geodetiska metoder inom ramen för det geotekniska övervakningsarbetena. Vi har erfarenhet av långtidsmätningar i djupa gruvor och tunnlar samt för objekt på markytan.

Laserskanning+
Laserskanning

Laserskanning av gruvarbeten både horisontellt och vertikalt är en viktig metod för att samla rumslig datamängd, vilket ger en hög grad av komplexitet och detaljer.

3D-utgångar
vi kommer att tillverka utgångar från svartvitt via högupplösta punktmoln färg till 3D-vektormodeller
2D-utgångar
vi genererar översiktliga 2D-utgångar som tvärsnitt och profiler för att förenkla orienteringen i mer krävande projekt.
Analys
vi analyserar data och utför beräkningen av volymer, under- och överutgrävning, med en jämförelse av flera mätetapper kan vi komplext analysera deformation och förskjutningar av objekt. I tunnlar och gruvor utför vi också skanning med en hög täthet av punkter, eventuellt med HDR-information i färg vilket ger en värdefull datafil för användning till geotekniska analyssyften.
Borrplaner+
Borrplaner
Tunnelkonturer
Beroende på projektdokumentationen förbereder vi digitala konturer, som också tjänar som underlag vid utformningen av själva borrplanen, d.v.s. den exakta geometriska definitionen av varje borrhål på gavel.
Borrhålslayout
Våra specialister hjälper dig med skapandet av digitala borrningsplaner för att säkerställa optimal borrhålslayout och geometrisk precision.
Analys
I samband med dokumentationsarbetet, utför vi analys av volymer, under- och överutgrävning. Resultatet kan sedan bli rekommendationer för optimering av borrplanen och reducering av de ekonomiska kostnader samtidigt med ett respekterande av kraven på arbetets geometriska parametrar.

Våra specialister inom gruvgeodesi och teknisk geodesi i utrymmen under jord har en lång erfarenhet av projekt av varierande storlek, tidslängder och svårighetsgrader. Vi deltar i de största projekten i Europa, som en ny gruvnivå i Kirunagruvan eller en tunnel Förbifart i Stockholm. Vi erbjuder arbete från skapandet av stomnät, via geodetisk ledning av tunnelarbete, dokumentation av väggtäckning, rörelse mätning, till utsättning och dokumentation av teknisk utrustning.
900m

We have experience with surveying shafts up to one kilometer deep.
40km

We left our professional footprint in fourty kilometers of tunnels.
Geodetiskt stomnät+ Utsättning och borrnavigering+ Lägeskontroll+ Kontrollmätning + Laserskanning+ Borrplaner+ Förfrågankeyboard_arrow_right

Vad vi gör

Skapande och underhåll av stomnät under marken och på markytan

Vi erbjuder komplexa lösningar för stomnät.

Stabilisering
vi väljer kvaliteten på stabiliseringspunkter med hänsyn till nätets syfte, erforderlig noggrannhet och kundernas önskemål
Analys
i projektets inledningsfas analyserar vi kraven på precision och baserat på den matematiska modellen föreslår vi korrekt mätteknik
Beräkning
vi utför en komplett beräkning och anpassning av geodetiska nätverk och analys av den uppnådda kvaliteten. I underjordiska utrymmen tillhandahåller vi anslutnings- och orienteringsmätningar, mätningar i gruvorter och djupmätningar. Vid behov tillhandahåller vi även gyroskopisk bestämning av riktning.
Underhåll och kontroll
Precis som alla tekniska arbeten kräver punktfält underhåll och kontroll. Vi kommer att föreslå och utföra detta arbete för dig så att det alltid har önskad stabilitet och precision.
Förverkligande
clear
Utsättning och borrnavigering
3D position läge
vi säkerställer utsättning av 3D position läge för gruvarbete och arbete som utförs med hjälp av gruvmetoder.
Detaljerad utsättning för gruvor
vi utför utsättningsarbete för era objekt på markytor och gruvdjup i alla stadier av gruvans utveckling. På samma sätt är det med vår specialisering geodetiskt arbete på arbeten som utförs med hjälp av gruvmetoder som trafiktunnlar, kollektorer, underjordiska förråd, markarbeten i större skala.
Geometrisk ledning av tunnel arbete
vi har lång erfarenhet speciellt med borra-och-sprängmetoden. Vi tillhandahåller direkt utsättning av totalstationer, förberedelse av data för halvautomatisk navigering av borriggar eller navigering med fast laser. Vi har under längre tid arbetat med systemet Atlas Copco/Epirock
Etablering av borriggar
vi erbjuder inställning av maskiner och navigation för borrning av prospektering-, media- och specialproduktionsborrning inklusive raiseboring.
Förverkligande
clear
Lägeskontroll

Den geodetiska delen av dokumentationen av det faktiska genomförandet är en viktig del av det slutliga överlämnandet. Det är ofta grunden för ytterligare tekniska lösningar under drift, underhåll, planering eller riskbedömningar. Naturligtvis erbjuder vi också denna tjänst, ofta i samband med stomnät och skapandet av punktfält.

Förverkligande
clear
Kontroll- och rörelse mätning

Vi utför övervakning av förändringar och deformationer med hjälp av geodetiska metoder inom ramen för det geotekniska övervakningsarbetena. Vi har erfarenhet av långtidsmätningar i djupa gruvor och tunnlar samt för objekt på markytan.

Förverkligande
clear
Laserskanning

Laserskanning av gruvarbeten både horisontellt och vertikalt är en viktig metod för att samla rumslig datamängd, vilket ger en hög grad av komplexitet och detaljer.

3D-utgångar
vi kommer att tillverka utgångar från svartvitt via högupplösta punktmoln färg till 3D-vektormodeller
2D-utgångar
vi genererar översiktliga 2D-utgångar som tvärsnitt och profiler för att förenkla orienteringen i mer krävande projekt.
Analys
vi analyserar data och utför beräkningen av volymer, under- och överutgrävning, med en jämförelse av flera mätetapper kan vi komplext analysera deformation och förskjutningar av objekt. I tunnlar och gruvor utför vi också skanning med en hög täthet av punkter, eventuellt med HDR-information i färg vilket ger en värdefull datafil för användning till geotekniska analyssyften.
Förverkligande
clear
Borrplaner
Tunnelkonturer
Beroende på projektdokumentationen förbereder vi digitala konturer, som också tjänar som underlag vid utformningen av själva borrplanen, d.v.s. den exakta geometriska definitionen av varje borrhål på gavel.
Borrhålslayout
Våra specialister hjälper dig med skapandet av digitala borrningsplaner för att säkerställa optimal borrhålslayout och geometrisk precision.
Analys
I samband med dokumentationsarbetet, utför vi analys av volymer, under- och överutgrävning. Resultatet kan sedan bli rekommendationer för optimering av borrplanen och reducering av de ekonomiska kostnader samtidigt med ett respekterande av kraven på arbetets geometriska parametrar.
Förverkligande
clear
Våra specialister inom gruvgeodesi och teknisk geodesi i utrymmen under jord har en lång erfarenhet av projekt av varierande storlek, tidslängder och svårighetsgrader. Vi deltar i de största projekten i Europa, som en ny gruvnivå i Kirunagruvan eller en tunnel Förbifart i Stockholm. Vi erbjuder arbete från skapandet av stomnät, via geodetisk ledning av tunnelarbete, dokumentation av väggtäckning, rörelse mätning, till utsättning och dokumentation av teknisk utrustning.
Toppkvalitet är i vår bransch ofta inte synlig vid första anblicken. I den döljer sig analysen av indataparametrar och rätt val av mätteknik samtidigt som alla krav på noggrannhet och säkerhet bibehålls.
900m

We have experience with surveying shafts up to one kilometer deep.
40km

We left our professional footprint in fourty kilometers of tunnels.
Referens
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Projekt
2015-2019
Kiruna, Sverige
Renovering av gruvschakt LKAB
2016-2019
Stockholm, Sverige
Tunnelförbifart/Skärholmen/Stockholm
2014-2018
Kiruna och Malmberget
Långsiktigt projekt för borrning av ventilationsschakt
2017-2018
Malmberget, Sverige
Projekt för att utvidga gruvorter och transportvägar under jord
2017-2018
Boliden, Sverige
Rekonstruktion av gruvschakt
2018
Boliden, Sverige
Byggande av trafiktunnlar i Renström och Kristineberg
2016-2018
Svappavaara, Sverige
Stöd för kortsiktig gruvplanering/ytgruvan Leveäniemi
2015-2017
Kiruna, Sverige
Öppnandet av den nya gruvnivån i järnmalmsgruvan LKAB Kiruna
2016
Mertainen, Sverige
Byggande av primärkross för bearbetning av järnmalm
2014
Kiruna och Malmberget
Långsiktigt projekt för mediaborrning
See all
Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT