logo
logo
Bygg - och anläggningsmätning Gruvmätning 3D-skanning Kartläggning Konsulttjänster
PROFESSIONAL SURVEYING SERVICES
Precis mätning du kan bygga på
Konsulttjänster
Kontakt
Företaget Trigorn grundades 2007 som ett litet företag som tillhandahöll konsulttjänster inom området informationsteknik. Successivt växte vi och började profilera oss främst inom geodesi och geoinformatik. Vi har erfarenhet av både små lokala arbeten och stora projekt av europeisk betydelse. Vi lägger tyngdpunkten på fungerande kommunikation, vilket är en viktig del för att kunna leverera kvalitet. Vi erbjuder heltäckande tjänster och rådgivning inom bygg-och industrigeodesi. Våra viktigaste kunder är bygg- och gruvföretag, konsulter och planerare.