logo
logo
keyboard_arrow_left Domů
Inženýrská geodézie Důlní geodézie 3D skenování Mapování Katastr nemovitostí
Co umíme Více
Jsme profesionálové s dlouholetou praxí v České republice i v zahraničí. Nebojíme se tmy, vlhka, studených polárních nocí ani přísné legislativy a předpisů. Uvědomujeme si zodpovědnost a zároveň si troufáme na opravdu velké a složité projekty, protože máme vzdělání, zkušenosti i špičkové vybavení. A pokud potřebujeme konzultace v příbuzných oborech, máme se komu ozvat.
Bodová pole+
Nabízíme komplexní řešení pro bodová pole

Vybudujeme pro vás vytyčovací geodetickou síť v kvalitě podle požadavků na přesnost a stabilitu. Před započetím prací modelujeme distribuci charakteristik přesnosti a konfiguraci bodů, navrhneme optimální technologii měření. Síť následně zaměříme s pomocí správně zvolených přístrojů, vyrovnáme a data pečlivě analyzujeme. Tak jako většina důležitých technických děl i geodetická síť vyžaduje kontrolu a údržbu, kterou pro vás rovněž rádi zajistíme.

Vytyčovací práce+
Vytyčovací sítě, bodová pole

Prostorové vytyčení je nedílnou součástí realizace každé stavby od rodinného domku po dopravní tunel. Nabízíme komplexní služby od návrhu a analýzy přesnosti, přes vlastní vytyčovací práce po kontrolní činnost. Od zemních prací, přes zakládání staveb, betonové konstrukce až po ocelové konstrukce či osazení strojního vybavení, vše s přístroji a postupem vhodným pro daný typ práce.

Zaměření objektů+
Zaměření objektů

Laserové skenování důlních děl jak horizontálních, tak vertikálních je významnou metodou sběru prostorových dat, poskytující vysokou míru komplexnosti a detailu. Podle přání zákazníka nabízíme i zaměření 3D laserovým skenerem s HDR barevnou informací. Vzniká tak trojrozměrný fotorealistický model v podobě mračna bodů, které můžeme dále vektorizovat. Z našeho portfolia jmenujme:

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a inženýrských sítí a pasporty objektů
reverzní inženýring
zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábových drah
vyhotovení podkladů pro projekt
stavebně technická dokumentace, určení podlahových ploch
nezávislé kontrolní zaměření u důležitých projektů
speciální řešení dle přání zákazníka
Zaměření hmoty+
Zaměření hmoty

Pro účely určení kubatur používáme různou technologii měření od hrubého zaměření např. Zemních prací pomocí RTK GPS, přes totální stanici až po přesný a detailní sběr dat laserovým skenerem. Metodu volíme podle druhu povrchu, rozsahu práce, velikosti a tvaru zájmové oblasti a požadavků na přesnost ze strany zákazníka.

Monitoring+
Monitoring

Pravidelné měření posunů a deformací bývá nedílnou součástí velkých povrchových i podpovrchových stavebních děl. V součinnosti s projektem geotechnického monitoringu provedeme návrh technologie měření, sběr dat, jejich analýzu a finální vyhodnocení.

Špičková kvalita často není na první pohled v našem oboru vidět. Skrývá se v ní analýza vstupních parametrů a správná volba technologie měření při zachování všech požadavků na přesnost a bezpečnost.
67°52'

Je zeměpisná šířka nejsevernějšího bodu, který jsme stabilizovali
Bodová pole+ Vytyčovací práce+ Zaměření objektů+ Zaměření hmoty+ Monitoring+ Poptávkakeyboard_arrow_right

Co umíme

Nabízíme komplexní řešení pro bodová pole

Vybudujeme pro vás vytyčovací geodetickou síť v kvalitě podle požadavků na přesnost a stabilitu. Před započetím prací modelujeme distribuci charakteristik přesnosti a konfiguraci bodů, navrhneme optimální technologii měření. Síť následně zaměříme s pomocí správně zvolených přístrojů, vyrovnáme a data pečlivě analyzujeme. Tak jako většina důležitých technických děl i geodetická síť vyžaduje kontrolu a údržbu, kterou pro vás rovněž rádi zajistíme.

Realizace
clear
Vytyčovací sítě, bodová pole

Prostorové vytyčení je nedílnou součástí realizace každé stavby od rodinného domku po dopravní tunel. Nabízíme komplexní služby od návrhu a analýzy přesnosti, přes vlastní vytyčovací práce po kontrolní činnost. Od zemních prací, přes zakládání staveb, betonové konstrukce až po ocelové konstrukce či osazení strojního vybavení, vše s přístroji a postupem vhodným pro daný typ práce.

Realizace
clear
Zaměření objektů

Laserové skenování důlních děl jak horizontálních, tak vertikálních je významnou metodou sběru prostorových dat, poskytující vysokou míru komplexnosti a detailu. Podle přání zákazníka nabízíme i zaměření 3D laserovým skenerem s HDR barevnou informací. Vzniká tak trojrozměrný fotorealistický model v podobě mračna bodů, které můžeme dále vektorizovat. Z našeho portfolia jmenujme:

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a inženýrských sítí a pasporty objektů
reverzní inženýring
zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábových drah
vyhotovení podkladů pro projekt
stavebně technická dokumentace, určení podlahových ploch
nezávislé kontrolní zaměření u důležitých projektů
speciální řešení dle přání zákazníka
Realizace
clear
Zaměření hmoty

Pro účely určení kubatur používáme různou technologii měření od hrubého zaměření např. Zemních prací pomocí RTK GPS, přes totální stanici až po přesný a detailní sběr dat laserovým skenerem. Metodu volíme podle druhu povrchu, rozsahu práce, velikosti a tvaru zájmové oblasti a požadavků na přesnost ze strany zákazníka.

Realizace
clear
Monitoring

Pravidelné měření posunů a deformací bývá nedílnou součástí velkých povrchových i podpovrchových stavebních děl. V součinnosti s projektem geotechnického monitoringu provedeme návrh technologie měření, sběr dat, jejich analýzu a finální vyhodnocení.

Realizace
clear
Realizace projektů pozemních, dopravních, vodohospodářských i průmyslových staveb vyžaduje služeb inženýrské geodézie od fáze přípravy projektu, přes vlastní výstavbu, po předání stavby Investorovi. Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti a poskytneme vám služby od budování Vytyčovacích sítí, přes komplexní geodetickou podporu při realizaci až po geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby.

Špičková kvalita často není na první pohled v našem oboru vidět. Skrývá se v ní analýza vstupních parametrů a správná volba technologie měření při zachování všech požadavků na přesnost a bezpečnost.
67°52'

Je zeměpisná šířka nejsevernějšího bodu, který jsme stabilizovali
Reference
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Realizované projekty
2015-2019
Kiruna, Švédsko
Rekonstrukce těžních šachet LKAB
2016-2019
Stockholm, Švédsko
Tunelový obchvat Förbifart / Skärholmen / Stockholm
2016-2019
Lund, Švédsko
ESS - Výstavba lineáního urychlovače částic
2015-2019
LKAB Kiruna, Švédsko
Osazení strojního vybavení v rámci renovace těžních zařízení
2014-2018
Kiruna a Malmberget, Švédsko
Ustavení vrtacích souprav pro vytahované vrtání
2014-2018
Kiruna a Malmberget, Švédsko
Dlouhodobý projekt vrtání rozvodů energií a vody
2017-2018
Malmberget, Švédsko
Projekt rozšíření dolu a podpovrchových dopravních cest
2017-2018
Boliden, Švédsko
Bodové pole, provažování a hloubkové měření, dokumentace stávajícího stavu
2018
Aitik, Gällivare, Švédsko
Výstavba technologického zařízení pro zpracování multimetalické rudy
2018
Boliden, Švédsko
Výstavba dopravních tunelů v dole Renströms a Kristineberg
2016-2018
Svappavaara, Švédsko
Konzultace v oblasti krátkodobého plánování těžby / povrchový důl Leveäniemi
2015-2017
Kiruna, Švédsko
Otvírka nového těžebního patra v železnorudném dole LKAB Kiruna
2015-2016
Stockholm, Švédsko
Vytyčovací práce a kontrola geometrické přesnosti
2016
Martainen - Svappavaara, Švédsko
Rekonstrukce a rozšíření silnice E10 v úseku Svappavaara-Mertainen
2015
Vassijaure, Švédsko
Výstavba protisněhových bariér na železnici Kiruna-Narvik
2015
Kiruna, Švédsko
Výstavba mateřské školky
2015
Kiruna, Švédsko
Přestavba komunikace a výstavba inženýrských sítí / Malmvägen
Zobrazit více
Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT