logo
logo
keyboard_arrow_left Domů
Inženýrská geodézie Důlní geodézie 3D skenování Mapování Katastr nemovitostí
Co umíme Více
Jsme profesionálové s dlouholetou praxí v České Republice i v zahraničí. Nebojíme se tmy, vlhka, polární noci ani přísné legislativy a předpisů. Uvědomujeme si zodpovědnost a zároveň si troufáme na opravdu velké a složité projekty, protože máme vzdělání, zkušenosti i špičkové vybavení. A pokud potřebujeme konzultace v příbuzných oborech, máme se komu ozvat.
Bodová pole+
Nabízíme komplexní řešení pro bodová pole.
Stabilizace
Kvalitu stabilizace bodů volíme podle účelu a požadované přesnosti.
Analýza
V přípravné fázi projektu pečlivě analyzujeme požadavky na přesnost a na základě matematického modelu navrhneme tu správnou technologii měření.
Zaměření
Provedeme kompletní zaměření a vyrovnání geodetické sítě a analýzu dosažené kvality. V podzemních prostorách zajistíme připojovací a usměrňovací měření, provažování a hloubkové měření. V případě potřeby zajistíme i gyroskopické určení směru.
Údržba
Jako každé technické dílo, i bodové pole vyžaduje údržbu a kontrolu. Navrhneme a provedeme pro vás tuto činnost tak, aby byl vždy spoleh na požadovanou stabilitu a přesnost.
Vrtné plány+
Vrtné plány
Kontura tunelu
Podle projektové dokumentace vyhotovíme digitální kontury, které dále slouží jako podklad pro návrh vlastního vrtného plánu, tedy přesné geometrické definice každého jednotlivého vrtu v čelbě.
Rozložení vrtů
Naši specialisté vám pomohou s tvorbou digitálních vrtných plánů pro zajištění optimálního rozložení vrtů a jejich geometrické přesnosti.
Analýza
V součinnosti s dokumentací díla provedeme analýzu objemů, podvýrubů a nadvýrubů. Výsledkem pak může být doporučení pro optimalizaci vrtného plánu a snížení ekonomických nákladů při dodržení požadavků na geometrické parametry díla.
Vytyčovací práce+
Vytyčovací práce a vedení ražby
Prostorová poloha
Zajistíme pro vás vytyčení prostorové polohy důlního díla a díla prováděného hornickým způsobem.
Podrobné vytyčení
Vytyčíme pro vás objekty na povrchových i hlubinných dolech ve všech fázích vývoje dolu. Stejně tak jsou naší specializací geodetické práce na dílech prováděných hornickým způsobem jako dopravní tunely, kolektory, podzemí sklady, zemní práce velkého rozsahu.
Geometrické vedení ražby
Máme bohaté zkušenosti především s metodou drill/blast. Zajišťujeme přímé vytyčení totální stanicí, přípravu dat pro poloautomatickou navigaci vrtných souprav či navigaci fixním laserem. Dlouhodobě pracujeme se systémy Atlas Copco / Epirock.
Ustavení vrtných souprav pro technologické vrty
Provádíme ustavení strojů a navigaci pro vrtání průzkumných, technologických a speciálních produkčních vrtů včetně taženého vrtání (raiseboring).
Geodetická dokumentace+
Geodetická dokumentace

Geodetická část dokumentace skutečného provedení je významnou součástí závěrečného předání díla. Často bývá podkladem pro další technická řešení při provozu, údržbě, plánování či hodnocení bezpečnostních rizik. Tuto službu samozřejmě také poskytujeme, často v součinnosti s vytyčováním a tvorbou bodového pole.

Geotechnický monitoring+
Geotechnický monitoring

Provádíme sledování posunů a deformací geodetickými metodami v rámci kampaní geotechnického monitoringu. Máme zkušenosti s dlouhodobým měřením v hlubinných dolech a v tunelech i na povrchových objektech.

Laserové skenování+
Laserové skenování

Laserové skenování důlních děl jak horizontálních, tak vertikálních je významnou metodou sběru prostorových dat, poskytující vysokou míru komplexnosti a detailu.

3D výstupy
Vyhotovíme pro vás výstupy od černobílých přes barevná mračna bodů s vysokým rozlišením až po vektorové 3D modely.
2D výstupy
Vygenerujeme přehledné 2D výstupy jako řezy a profily zjednodušující orientaci v náročnějších projektech.
Analýza
Analyzujeme data a provedeme pro vás výpočet kubatur, podvýrubů a nadvýrubů, porovnáním více etap měření můžeme komplexně analyzovat deformace a posuny objektů. V tunelech a dolech provádíme rovněž skenování s vysokou hustotou bodů, popřípadě s HDR barevnou informací poskytující hodnotný datový soubor užívaný pro účely geotechnické analýzy.

Naši specialisté na důlní geodézii a inženýrskou geodézii v podzemních prostorách mají bohaté zkušenosti z projektů rozličné velikosti, časové délky i náročnosti. Participujeme na největších projektech Evropy, jako nové těžební patro v největším železnorudném hlubinném dole světa ve Švédské Kiruně, nebo tunelový obchvat Stockholmu. Zajišťujeme práce od tvorby bodových polí, přes geodetické vedení ražby, dokumentaci ostění, geotechnický monitoring, až po vytyčení a dokumentaci technologických zařízení.
900m

Máme zkušenosti s měřením šachet téměř kilometrové hloubky.
40km

Naši profesionální stopu jsme zanechali ve čtyřech desítkách kilometrů tunelů.
Bodová pole+ Vrtné plány+ Vytyčovací práce+ Geodetická dokumentace+ Geotechnický monitoring+ Laserové skenování+ Poptávkakeyboard_arrow_right

Co umíme

Nabízíme komplexní řešení pro bodová pole.
Stabilizace
Kvalitu stabilizace bodů volíme podle účelu a požadované přesnosti.
Analýza
V přípravné fázi projektu pečlivě analyzujeme požadavky na přesnost a na základě matematického modelu navrhneme tu správnou technologii měření.
Zaměření
Provedeme kompletní zaměření a vyrovnání geodetické sítě a analýzu dosažené kvality. V podzemních prostorách zajistíme připojovací a usměrňovací měření, provažování a hloubkové měření. V případě potřeby zajistíme i gyroskopické určení směru.
Údržba
Jako každé technické dílo, i bodové pole vyžaduje údržbu a kontrolu. Navrhneme a provedeme pro vás tuto činnost tak, aby byl vždy spoleh na požadovanou stabilitu a přesnost.
Realizace
filter_center_focus Měření bodového pole, Boliden, 2017
clear
Vrtné plány
Kontura tunelu
Podle projektové dokumentace vyhotovíme digitální kontury, které dále slouží jako podklad pro návrh vlastního vrtného plánu, tedy přesné geometrické definice každého jednotlivého vrtu v čelbě.
Rozložení vrtů
Naši specialisté vám pomohou s tvorbou digitálních vrtných plánů pro zajištění optimálního rozložení vrtů a jejich geometrické přesnosti.
Analýza
V součinnosti s dokumentací díla provedeme analýzu objemů, podvýrubů a nadvýrubů. Výsledkem pak může být doporučení pro optimalizaci vrtného plánu a snížení ekonomických nákladů při dodržení požadavků na geometrické parametry díla.
Realizace
filter_center_focus Ustavení vrtné soupravy, LKAB Malmberget, Švédsko, 2018
clear
Vytyčovací práce a vedení ražby
Prostorová poloha
Zajistíme pro vás vytyčení prostorové polohy důlního díla a díla prováděného hornickým způsobem.
Podrobné vytyčení
Vytyčíme pro vás objekty na povrchových i hlubinných dolech ve všech fázích vývoje dolu. Stejně tak jsou naší specializací geodetické práce na dílech prováděných hornickým způsobem jako dopravní tunely, kolektory, podzemí sklady, zemní práce velkého rozsahu.
Geometrické vedení ražby
Máme bohaté zkušenosti především s metodou drill/blast. Zajišťujeme přímé vytyčení totální stanicí, přípravu dat pro poloautomatickou navigaci vrtných souprav či navigaci fixním laserem. Dlouhodobě pracujeme se systémy Atlas Copco / Epirock.
Ustavení vrtných souprav pro technologické vrty
Provádíme ustavení strojů a navigaci pro vrtání průzkumných, technologických a speciálních produkčních vrtů včetně taženého vrtání (raiseboring).
Realizace
filter_center_focus Ustavení vrtné soupravy, LKAB Malmberget, Švédsko, 2018
clear
Geodetická dokumentace

Geodetická část dokumentace skutečného provedení je významnou součástí závěrečného předání díla. Často bývá podkladem pro další technická řešení při provozu, údržbě, plánování či hodnocení bezpečnostních rizik. Tuto službu samozřejmě také poskytujeme, často v součinnosti s vytyčováním a tvorbou bodového pole.

Realizace
filter_center_focus Dokumentace části šachty s náražím, NCC, Švédsko 2016
clear
Geotechnický monitoring

Provádíme sledování posunů a deformací geodetickými metodami v rámci kampaní geotechnického monitoringu. Máme zkušenosti s dlouhodobým měřením v hlubinných dolech a v tunelech i na povrchových objektech.

Realizace
filter_center_focus Tunelový obchvat Förbyfart, Stockholm, Švédsko, 2018
clear
Laserové skenování

Laserové skenování důlních děl jak horizontálních, tak vertikálních je významnou metodou sběru prostorových dat, poskytující vysokou míru komplexnosti a detailu.

3D výstupy
Vyhotovíme pro vás výstupy od černobílých přes barevná mračna bodů s vysokým rozlišením až po vektorové 3D modely.
2D výstupy
Vygenerujeme přehledné 2D výstupy jako řezy a profily zjednodušující orientaci v náročnějších projektech.
Analýza
Analyzujeme data a provedeme pro vás výpočet kubatur, podvýrubů a nadvýrubů, porovnáním více etap měření můžeme komplexně analyzovat deformace a posuny objektů. V tunelech a dolech provádíme rovněž skenování s vysokou hustotou bodů, popřípadě s HDR barevnou informací poskytující hodnotný datový soubor užívaný pro účely geotechnické analýzy.
Realizace
filter_center_focus Mračno bodů jako meziprodukt dokumentace ostění, Malmberget, Švédsko, 2018
clear
Naši specialisté na důlní geodézii a inženýrskou geodézii v podzemních prostorách mají bohaté zkušenosti z projektů rozličné velikosti, časové délky i náročnosti. Participujeme na největších projektech Evropy, jako nové těžební patro v největším železnorudném hlubinném dole světa ve Švédské Kiruně, nebo tunelový obchvat Stockholmu. Zajišťujeme práce od tvorby bodových polí, přes geodetické vedení ražby, dokumentaci ostění, geotechnický monitoring, až po vytyčení a dokumentaci technologických zařízení.
Pracujeme s certifikovanou a pravidelně kalibrovanou technikou Leica.
900m

Máme zkušenosti s měřením šachet téměř kilometrové hloubky.
40km

Naši profesionální stopu jsme zanechali ve čtyřech desítkách kilometrů tunelů.
Reference
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Trigorn is a reliable and very professional organization that is an important partner/resource for us in our projects. They have a remarkable ability to select very suitable skillful staff for any type of survey project.keyboard_arrow_right
Lennart Gimring, Survey & Mapping Manager, AF Consult AF Consult
Realizované projekty
2015-2019
Kiruna, Švédsko
Rekonstrukce těžních šachet LKAB
2016-2019
Stockholm, Švédsko
Tunelový obchvat Förbifart / Skärholmen / Stockholm
2015-2019
LKAB Kiruna, Švédsko
Osazení strojního vybavení v rámci renovace těžních zařízení
2014-2018
Kiruna a Malmberget, Švédsko
Ustavení vrtacích souprav pro vytahované vrtání
2014-2018
Kiruna a Malmberget, Švédsko
Dlouhodobý projekt vrtání rozvodů energií a vody
2017-2018
Malmberget, Švédsko
Projekt rozšíření dolu a podpovrchových dopravních cest
2017-2018
Boliden, Švédsko
Bodové pole, provažování a hloubkové měření, dokumentace stávajícího stavu
2018
Aitik, Gällivare, Švédsko
Výstavba technologického zařízení pro zpracování multimetalické rudy
2018
Boliden, Švédsko
Výstavba dopravních tunelů v dole Renströms a Kristineberg
2016-2018
Svappavaara, Švédsko
Konzultace v oblasti krátkodobého plánování těžby / povrchový důl Leveäniemi
2015-2017
Kiruna, Švédsko
Otvírka nového těžebního patra v železnorudném dole LKAB Kiruna
Zobrazit více
Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT